Hierbij de actuele berichtgeving van het RIVM.
Voor het volledige bericht wordt je doorgelinkt naar de website van het RIVM.

 • Het inreisverbod voor Nederland per 5 augustus 2020

  Nederland heeft per 5 augustus 2020 00.00 uur het inreisverbod voor Algerije weer ingesteld. Dit besluit is genomen op basis van een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in Algerije en de daar geldende maatregelen. In dat verband wordt onder andere gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat aantal moet lager zijn dan het Europees gemiddelde van 15 juni jl. per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen. Ook wordt er gekeken naar de algehele reactie op COVID-19 in het betreffende land. Hierin worden onder andere het aantal  uitgevoerde coronatests, bron- en contactopsporing en beheersmaatregelen meegenomen. Gezondheidsorganisaties zoals het ECDC, de WHO en RIVM leveren daarvoor de benodigde informatie.

 • Nieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf

  Bij een nertsenbedrijf in Rijkevoort is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 12.500 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarmee wekelijks kadavers worden getest op het virus. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd. 

 • Nieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf

  Bij een nertsenbedrijf in Oploo is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 3.500 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarmee wekelijks kadavers worden getest op het virus. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd.  In totaal zijn nu 26 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Op 25 bedrijven waar eerder SARS-CoV-2 is vastgesteld zijn alle dieren geruimd.

 • OMT-Z adviseert kabinet over nertsenbedrijven

  Op verzoek van ministers De Jonge (VWS) en Schouten (LNV) hebben het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en het Bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO-Z) op 16 juli opnieuw gekeken naar de mogelijke gevolgen van besmette nertsenbedrijven voor de volksgezondheid. De ministers schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat - volgens de deskundigen - het risico voor de volksgezondheid niet veranderd is. Wel roepen de bewindspersonen op dat de medewerkers van nertsenbedrijven zich strikt houden aan alle voorgeschreven maatregelen. Zoals het aangescherpte hygiëneprotocol, het landelijke vervoersverbod van nertsen en het bezoekersverbod in de stallen. Ook wordt de mogelijkheid om medewerkers met milde - of zelfs zonder - COVID-19 verschijnselen te testen besproken met de GGD. 

 • Nieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf

  Bij een nertsenbedrijf in Westerbeek is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 1.100 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen nadat pups zijn getest voor vervoer naar een andere locatie. Sinds 10 juli mogen onder strikte voorwaarden opgroeiende pups met het oog op dierenwelzijn, verplaatst worden naar leegstaande (niet eerder geruimde) locaties. Voor transport worden de pups getest op SARS-CoV-2. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd.

 • Herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten in basispakket

  Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) gaat paramedische herstelzorg voor coronapatiënten die ernstige klachten hebben, per 18 juli tijdelijk en onder voorwaarden opnemen in het basispakket van de zorgverzekering. Gedurende de tijdelijke toelating tot het pakket vindt onderzoek naar de effectiviteit van deze zorg plaats. Van Ark neemt het advies van het Zorginstituut over, zo meldt zij in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Grapperhaus versoepelt regeling langeafstandsrelaties

  Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft besloten het inreisverbod onder voorwaarden te versoepelen voor het laten inreizen van geliefden uit derde landen die een langeafstandsrelatie hebben met iemand met de Nederlandse nationaliteit of een EU-burger die in Nederland wonen . Grapperhaus stuurde vandaag een brief aan de Tweede Kamer, mede namens minister Blok van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. 

 • Landelijke invoering coronavirus-app CoronaMelder gepland op 1 september

  Op 1 september is het de bedoeling dat de coronavirus-app ‘CoronaMelder’ in heel Nederland wordt ingevoerd. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) zojuist in een brief aan de Tweede Kamer bekend. De app moet het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD aanvullen en mensen in staat stellen de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voordat de app overal is te gebruiken, worden de komende tijd nog de laatste praktijk- en veiligheidstesten uitgevoerd. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens komt nog met haar advies.

 • Nieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf

  In Ledeacker is bij een nertsenbedrijf een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 4500 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen op het bedrijf (meldplicht). Het bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd. 

 • Coronawet ingediend bij Tweede Kamer

  Zojuist heeft het kabinet het wetsvoorstel waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd ingediend bij de Tweede Kamer. Deze tijdelijke wet gaat straks de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen op dit moment zijn vastgelegd. De wet geldt in principe een halfjaar, met de mogelijkheid haar eerder buiten werking te stellen of met telkens drie maanden te verlengen.

 • Nieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf

  In Aarle-Rixtel is bij een nertsenbedrijf een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 2000 moederdieren. De besmettingen zijn aan het licht gekomen door een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen op het bedrijf (meldplicht). Het bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd. 

 • Kabinet scherpt maatregelen aan na nieuwe besmettingen nertsenbedrijven

  Naar aanleiding van nieuwe besmettingen op nertsenbedrijven scherpt het kabinet de hygiënemaatregelen aan om nieuwe besmettingen te voorkomen. Ook wordt het onderzoek naar mogelijke besmettingsbronnen geïntensiveerd. Dat schrijven minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. In totaal zijn op 22 nertsenbedrijven in Noord-Brabant en Limburg besmettingen van nertsen met SARS-CoV-2 aangetroffen. Het kabinet blijft de komende weken het monitoringsonderzoek voortzetten om nieuwe besmettingen snel op te sporen.

 • Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open

  De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen daarmee twee weken langer de tijd om bij UWV een aanvraag te doen voor financiële tegemoetkoming. Het aantal aanvragen staat nu op bijna 19.000. De verwachting is dat meer mensen van de regeling gebruik zouden kunnen maken.

 • Afsluitende bijeenkomst religieuze en levensbeschouwelijke koepelorganisaties met Minister Grapperhaus

  Sinds het begin van de coronacrisis heeft Minister Grapperhaus vanuit zijn functie als minister voor de erediensten namens het kabinet veelvuldig contact gehad met verschillende kerkelijke vertegenwoordigers en  religieuze organisaties in Nederland. 

 • Nieuwe besmettingen bij twee nertsenbedrijven

  Er zijn bij twee nertsenbedrijven besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf in Ospel (met 6400 moederdieren) en een bedrijf in Vredepeel (met 12.500 moederdieren). De besmettingen zijn aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarmee wekelijks kadavers worden getest op het virus. De bedrijven worden zo snel mogelijk geruimd. 

 • Eerste noodpakket bereikte 3 miljoen werkenden

  In de eerste drie maanden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn ruim 2,6 miljoen werknemers bereikt. Naar schatting hebben daarnaast 374.000 zelfstandigen in het eerste tijdvak een beroep gedaan op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). 

 • Nederland stelt inreisverbod voor Servië en Montenegro weer in

  Nederland heeft per 8 juli 2020 het inreisverbod voor Servië en Montenegro weer ingesteld. Dit besluit is genomen op basis van een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in die landen en de daar geldende maatregelen. De situatie in Servië en Montenegro is dusdanig verslechterd dat het kabinet heeft besloten om het inreisverbod weer te handhaven om de volksgezondheid in Nederland te beschermen.

 • Sneller met de trein naar Londen

  In Brussel zijn vandaag door Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk de verdragen getekend die een snellere treinreis naar Londen mogelijk maken. Namens Nederland zette staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) haar handtekening onder de afspraken over grenscontroles en beveiliging. De paspoort- en securitycheck wordt daarmee met ingang van dit najaar gedaan in Amsterdam en Rotterdam. Het is dan niet meer nodig om in Brussel de trein te verlaten. Dat scheelt een uur reistijd.

 • Minister Kaag bezoekt Rome en Vaticaan

  Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking brengt maandagavond 6 juli en dinsdag 7 juli een werkbezoek aan Rome en het Vaticaan. Het is haar eerste buitenlandse reis sinds de coronacrisis.

 • Bevestiging van besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf Gemert

  In Gemert is bij het nertsenbedrijf waar eerder een verdenking van SARS-CoV-2 was de besmetting nu officieel vastgesteld. Op het bedrijf zitten 12000 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarmee wekelijks dieren worden getest op het virus. Het bedrijf wordt vandaag geruimd.

Deelnemers & Ambassadeurs campagne

Smart WorkPlace
DCBAdvies
KWA Bedrijfsadviseurs BV
TIBN Technisch Beheer en Onderhoud BV
Gebroeders Meijer Luchttechniek BV
bba binnenmilieu
HC Groep BV
Linga
Solved
Drietech & Verhoef Ingenieursbureau B.V.
Deerns Nederland B.V.
Recupair Nederland B.V.
DieSignLoods
VBOI
Vereniging van Waterbouwers
O&O-fonds Waterbouw
Delta OHM GHM
BIM Creators
Franchimon ICM
Cirkelstad
Ammanu Medical BV
Alltherm
TCH-Projectsupport
PHI Factory
Gezond naar Pensioen B.V.
HOMIJ Technische Installaties
ABR Groep BV
Breedweer Facilitaire Diensten
Croonwolter&dros B.V.
DWA

Ja, wij doen ook mee!

Campagne materiaal

 • - Campagne pakket L - inclusief logo vermelding

  Campagne pakket L - inclusief logo vermelding

  Nu voor € 75,00

  Bestel nu

 • - Campagne pakket S

  Campagne pakket S

  Nu voor € 42,50

  Bestel nu

 • - Instructies voor handenwassen

  Instructies voor handenwassen

  Nu voor € 10,00

  Bestel nu

 • - Campagne pakket XL - inclusief logo vermelding

  Campagne pakket XL - inclusief logo vermelding

  Nu voor € 135,00

  Bestel nu

 • - Campagne pakket XL

  Campagne pakket XL

  Nu voor € 115,00

  Bestel nu

 • - Campagne pakket L

  Campagne pakket L

  Nu voor € 65,00

  Bestel nu

Terug naar boven